urbanisticko-
architektonická
soutěž
žofinka,
ostrava

urbanisticko-architektonická soutěž žofinka, ostrava

místo

Žofinka je dnes relativně izolovaným brownfieldem s rozlohou cca 20 ha, který leží na levém břehu Ostravice mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice při železniční trati z Ostravy do Frýdku-Místku. Území dala jméno bývalá Žofinská huť, která ležela v místě Nové Karoliny. Dnešní brownfield sloužil huti jako halda pro ukládání vysokopecní strusky, lokalita byla rovněž z části zastavěna dělnickými domky.

Toto území však má potenciál stát se novou ostravskou čtvrtí, která se spolu se sousedními rozvojovými lokalitami Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice stane plnohodnotnou součástí města. Rozvojem Žofinky rovněž dojde k propojení historického centra Ostravy s Vítkovicemi.

Více

soutěž

Návrh nové čtvrti bude hledán v urbanisticko-architektonické soutěži, kterou připravuje vlastník území, společnost Pod Žofinkou Holding a.s., ve spolupráci se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a dalšími hlavními aktéry v území.


zapojení veřejnosti

Výsledky soutěže mohla veřejnost ovlivnit v rámci přípravy podkladů soutěže v červnu 2024, další možnost zapojení bude i během 2. fáze soutěže na jaře 2025, kdy proběhne konzultace vybraných soutěžních návrhů.

Více

kontakt

Dorotea Dlesková, ONplan, +420 251 642 515 soutez@zofinka.cz